نسخه آزمایشی
۵۶ بازدید

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ (مهر ۴۰۰)

⬅️ کاردانی ورودی مهر ۹۸ ( ۹۸۱) و ماقبل۱

انتخاب واحد ۱۴۰۰/۶/۲۰
حذف و اضافه ۱۴۰۰/۶/۲۷

⬅️ کارشناسی ورودی مهر ۹۸ ( ۹۸۱) و ماقبل
انتخاب واحد ۱۴۰۰/۶/۲۱
حذف و اضافه ۱۴۰۰/۶/۲۸

⬅️ کاردانی و کارشناسی وروری بهمن ۹۸ (۹۸۲)
انتخاب واحد ۱۴۰۰/۶/۲۲
حذف و اضافه ۱۴۰۰/۶/۲۹

⬅️ کاردانی ورودی مهر ۹۹ (۹۹۱)
انتخاب واحد ۱۴۰۰/۶/۲۳
حذف و اضافه ۱۴۰۰/۶/۳۰

⬅️ کارشناسی ورودی مهر ۹۹ (۹۹۱)
انتخاب واحد ۱۴۰۰/۶/۲۴
حذف و اضافه ۱۴۰۰/۶/۳۱

⬅️ کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن ۹۹ (۹۹۲)
انتخاب واحد ۱۴۰۰/۶/۲۵
حذف و اضافه ۱۴۰۰/۷/۱

🔴 انتخاب واحد کاردانی و کارشناسی کلیه ی ورودی ها ۱۴۰۰/۶/۲۶
🔴 حذف و اضافه کاردانی و کارشناسی کلیه ی ورودی ها ۱۴۰۰/۷/۲

❌ دانشجویان گرامی توجه داشته باشید که فقط طبق تاریخ اعلام شده میتوانید انتخاب واحد خود را از سامانه هم آوا ی دانشجو انجام دهید. و پس از آن آموزش امکان انتخاب واحد برای دانشجویان را نخواهد داشت. لذا در تاریخ اعلامی انتخاب واحد خود را انجام دهید. ❌

🔴🔴 لطفا در زمان انتخاب واحد به قوانین آموزشی توجه نمایید تا دچار مشکل نشوید.

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا